Monday, March 25, 2013

Lawatan ke Pusat Pendidkan Tan Chong


Pelajar-pelajar 5A & 5G membuat  lawatan ke Pusat Pendidkan Tan Chong pada 22.03.2013 dari pukul 8:00 – 11:30 pagi. En Eddick Cheah memberi penerangan tentang pemasaran dan peluang kerjaya. En Rainb Lim memberi penerangan tentang Diploma in creative professional image & hairdressing. Pelajar-pelajr melawat ke automobile dan pusat saloon. 3 orang pelajar perempuan diberi  peluang untuk membuat rambut. Pelajar-pelajar berasa seronok kerana dapat pengetahuan dan informasi yang perlu.