Monday, October 28, 2013

Ceramah Mind MappingPelajar-pelajar Tingkatan 3 SMK Ait Itam mengikuti Ceramah Mind Mapping daripada En Loh Hean Seong dari PSDC pada 25.10.2013 dari pukul 8:30 – 10:30 pagi di Dewan SMK Air Itam. En Loh Hean Seong dengan Cik Elly Teo dari PSDC memberi ceramah tentang mind mapping. En Loh memulakan ceramah dengan  ice breaking. Beliau memberi pelajar 2 minit untuk mengingatkan kembali nombor,  kemudian beliau memberi 1 minit untuk mengingat kembali nama objek dalam urutan. Seterusnya En Loh memberi 3 minit untuk pelajar mengingat kembali seberapa banyak yang boleh benda-benda yang mereka lihat tadi. Setelah itu, En Loh menerangkan apa itu mind mapping, kebaikan mind mapping dan cara untuk membuat mind mapping. Kerja kumpulan diagih kepada pelajar-pelajar untuk membuat mind maping tentang tajuk ‘ Happiness’