Friday, July 19, 2013

Pertandingan Meneka Peribahasa Bahasa Cina






Tarikh : 19 Julai 2013

Masa: 12.30pm – 2.30pm

Tempat : Kelas 5S1 dan 4S2

Kategori: Menengah Atas & Menengah Bawah