Thursday, July 4, 2013

Pinhole Camera Workshop


Tarikh:         24 – 30 June 2013

Tempat:       Camera Museum, Jalan Muntri Georgetown

Aktiviti:       ‘Pinhole Camera Workshop’ Anjuran Ecocentric 
                   Transitions

Objektif:      I) Memberi ruang kepada para pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran  Sains dan Matematik secara kritis dan kritikal untuk membina kamera daripada bahan kitar semula

                        II) Mendedahkan pelajar kepada kemahiran berkomunikasi dan pengurusan melalui aktiviti-aktiviti kumpulan

III) Sebagai platform kepada pelajar untuk mengambil bahagian dalam projek Festival Georgetown yang akan mendedahkan mereka kepada kemahiran untuk melibatkan masyarakat awam