Monday, June 22, 2015

LAWATAN KE RUMAH ORANG TUA UZUR

Tarikh    : 20 Jun 2015
Masa      : 7.30 pagi – 11.30 pagi
Tempat  : Rumah Orang Tua Uzur Pulau Pinang 

Objektif : Menyemai nilai-nilai kasih saying , belas kasihan , 
bekerjasama dan membalas budi di kalangan pelajar.

Aktiviti  : Ahli-ahli Briged Puteri , Briged Putera , Persatuan 
Pengguna dan Oketra Cina telah menjalankan kerja amal 
seperti membersihkan sekeliling kawasan , membuat
persembahan seperti menari , menyanyi dan bermain 
alat muzik . Ahli-ahli persatuan juga menderma makanan 
kepada mereka dan  bergaul mesra dengan warga emas.