Tuesday, June 16, 2015

PELAKSANAAN PENGGUNAAN PELANTAR PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA VLE FROGAdalah dimaklumkan, berdasarkan Laporan Berkala Penggunaan
Pelantar Pembelajaran Maya (VLE-Frog) 1 Bestarinet dalam
Mesyuarat Profesional KPM Bil. 15/2015 pada 21 Mei 2015
didapati penggunaan VLE-Frog adalah tidak mencapai sasaran
kebangsaan.

Sehubungan itu,semua guru digalakkan mengintegrasi VLE-Frog
dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan mencatatkannya
dalam Rekod Persediaan Mengajar.


Pengetua
SMK AIR ITAM