Thursday, June 25, 2015

TAKLIMAT SEJARAH PT3 TAHUN 2015


TARIKH :    24-6-2015
TEMPAT :    DEWAN SEKOLAH SMK AIR ITAM
SEMUA PELAJAR TINGKATAN 3 TERLIBAT

Guru Kanan Kemanusiaan Encik Mursalin Ramli memberi 
 arahan kepada Semua pelajar tingkatan 3 di dewan . 
Encik Mursalin memberitahu pelajar bahawa Tugasan 
Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Sejarah wajib 
dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2015.

Pelajar diingatkan selalu menjaga disiplin 
semasa membuat tugasan PT3. Pelajar dimaklumkan 
bahawa penghasilan tugasan PT3 ini dalam tempoh 
lapan waktu pengajaran dan pembelajaran dari 
28 Jun hingga 10 J ulai 2015.      

Ketua Panitia Sejarah Cik Khoo Kheng Ghim memberi 
taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya.
Cik Khoo memberitahu pelajar bahawa hasil kerja mestilah
merupakan hasil usaha sendiri dan tidak tiru daripada mana-mana pihak. Tiada tugasan ulangan dan peruntukan masa 
tambahan.
                      
Cik Khoo memaklumkan kepada pelajar melaksanakan
aspek tugasan mengikut format penulisan yang ditetapkan. 
Selalu gunakan Kerangka Pelaksanaan Tugasan sebagai 
panduan melaksanakan tugasan dengan baik dan mendapat
skor cemerlang.