Thursday, April 19, 2012

Soal Selidik Program Master SainsPelajar bernama Kaartina a/p V.Sanker pelajar dari Program Master Sains ( Pemakanan Komuniti ) di Jabatan pemakanan dan Dietetik Fakulti Perubatan dam Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia telah melakukan kajian di sekolah yang melibatkan pelajar kelas tingkatan 4S1, 4S2, 2S1, 2S1, 1S1 dan 1S2. Pelajar-pelajar dikehendaki memberi respond kepada borang soal selidik bahagian A dan B iaitu Contribution of Personal and Lifestyle Factors Towards Body Weight Status and Health Related Quality of Life ( HRQoL) Among Malaysian Adolescents .